Van Duin maakt gebruik van de thermografische camera:

Infrarood thermografie is een techniek waarbij een thermografische camera wordt gebruikt die infrarood beelden maakt.
Het onzichtbare zichtbaar maken. De infrarood thermografie wordt steeds meer gebruikt om vochtproblemen te controleren.
Temperatuursverschillen en dus eventuele lekkages in vloerverwarmingleidingen kunnen opgespoord worden dankzij

gebruik te maken van een thermografische camera.
Van Duin Bureau voor Warmtetechniek | info@vanduin-cv.nl