VISIE / MISSIE:

    Van Duin bureau voor warmtetechniek streeft ernaar om gezamenlijk met andere partijen op duurzame wijze kwalitatief hoogstaande installaties te ontwerpen, realiseren en te onderhouden tegen de laagste energiekosten.

    Van Duin draagt eco label bedrijfskleding.


    Het bedrijf waar Van Duin bedrijfskleding besteld is deelnemer van de Fair Wear Foundation (FWF). Dit betekent dat ze bij het inspecteren van de arbeidsomstandigheden en het doorvoeren van verbeteringen de werkwijze van deze stichting volgen. FWF verifieert dat ze het afgesproken programma daadwerkelijk uitvoeren.

    FWF is een organisatie die gesteund en gecontroleerd wordt door een brede groep van maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, ontwikkelingsorganisaties, NGO's en organisaties in de kleding branche.  

 

Van Duin Bureau voor Warmtetechniek | info@vanduin-cv.nl