Vloerverwarming


"Hoe hoog moet ik de ketelwatertemperatuur van mijn CV ketel instellen?"


Bij een mengunit of hoog temperatuur systeem, dit zijn vrijwel alle vloerverwarmingsverdelers met circulatiepomp, is dit minimaal 60°C.

Bij een LT unit of laag temperatuur systeem, dit zijn vrijwel alle vloerverwarmingsverdelers zonder circulatiepomp, is dit maximaal 50°C.


"Hoe vul ik mijn vloerverwarmingsinstallatie bij?"

De vloerverwamingsinstallatie met uitzondering van een gescheiden systeem, dit zijn verdelers met een circulatiepomp en een warmtewisselaar en eigen expansievat, hoeven niet afzonderlijk te worden bijgevuld. Dit gebeurd namelijk via de CV installatie. Indien het wel een gescheiden systeem is, dit zijn verdelers met een circulatiepomp en een warmtewisselaar en eigen expansievat, dan dienen deze wel afzonderlijk te worden bijgevuld. Hierbij bevindt zich de vulkraan van de vloerverwarmingsinstallatie op de verdeler. Verwijder de stekker van de circulatiepomp uit het stopcontact. Sluit de vulslang aan op de vulkraan en de waterkraan. Laat vooraf de slang vollopen met water. Open de vulkraan en draai langzaam de waterkraan open. Vul tot de druk op de manometer van de verdeler 1,8 bar aangeeft. Draai de waterkraan en de vulkraan dicht. Verwijder de vulslang, let op het water wat uit de slang kan stromen.

"Hoe zit het met de garanties?"

Wij geven garantie op de vloerverwarming en de parketleverancier geeft garantie op het parket. Hiervoor is het belangrijk om voor het kopen van het parket de voorwaarden, waaronder de garanties worden afgegeven, op elkaar af te stemmen.  De parketleverancier kan bijvoorbeeld een maximale aanvoerwatertemperatuur eisen van 40°C i.p.v. de 50°C die wij standaard hanteren. Bij de in de tabel vermelde parketsoorten is hiermee reeds rekening gehouden en zijn de maximale watertemperaturen vermeld.  De berekening van de capaciteit moet hier dan op afgestemd worden. Desgewenst overleggen wij met de parketleverancier om teleurstelling achteraf te voorkomen.

"Hoelang duurt het voordat een vloer op zijn warmst? "


Als het een ingefreesde vloer is duurt dit gemiddeld 1.5 uur en als het een vloer is die is gebonden op staalmat gemiddeld 2.5 uur.

Het is wel zo dat de snelheid van verwarmen per vloer heel erg kan verschillen, afhankelijk van de dikte van de dekvloer.


"Is het met vloerverwarming nog nodig om de radiatoren te laten zitten of te laten aanleggen?"


Dit hangt ervan af. Als het gaat om hoofdverwarming is het niet nodig om nog radiatoren te hebben want een hoofdverwarmingssysteem is uitstekend in staat om de kamers goed en gelijkmatig te verwarmen.
In het geval van bijverwarming moeten de radiatoren wel blijven zitten. bijverwarming dient als ondersteuning van de huidige manier van verwarmen.


"Is parket te combineren met vloerverwarming?"


Ja, mits het parket hiertoe geschikt is, dan is het te combineren met vloerverwarming zowel als bijverwarming als hoofdverwarming.

"Kan ik ook parket toepassen op een vloerverwarming die ook als koeling dienst doet?"Dat kan, er moet echter de zekerheid bestaan dat er geen condens onder het parket kan ontstaan. Dit kan voorkomen worden met behulp van een condensvoeler, die de koelinstallatie uitschakelt
"Moet het parket op de vloer gelijmd worden?"

Dit hangt af van het advies van de parketleverancier / -fabrikant. Het is wel beter voor de warmteoverdracht maar niet perse noodzakelijk. Het is wel belangrijk dat de dekvloer vlak is om een goed contact tussen dekvloer en parket te verkrijgen. Spijkeren van parket kan niet i.v.m. het mogelijk beschadigen van de verwarmingsleidingen in de vloer.

"Mijn gasverbruik is zo hoog (nieuwbouw-woning)"

Het gasverbruik bij nieuwbouw woningen is het eerste jaar hoger, dit komt door het 'bouwvocht' (dit zit in de muren, vloeren en plafonds). Het is dan ook belangrijk om het eerste jaar goed te ventileren. Na het eerste jaar zal het gasverbruik aanmerkelijk dalen.

"Moet ik als ik parket wil hebben met vloerverwarming als hoofdverwarming toch nog één of meerdere radiatoren bijplaatsen?"

In de huidige woningbouw is dit door de goede isolatie meestal niet nodig, maar wij rekenen dit graag kosteloos en vrijblijvend voor u uit. Wanneer bekend is welk parket op de vloer komt kunnen wij de Rc-waarde opzoeken en een zo nauwkeurig mogelijke berekening maken.

"Op welke temperatuur moet ik mijn kamerthermostaat gedurende de nachtperiode of tijdens mijn afwezigheid instellen?"


Wij adviseren u de nachttemperatuur maximaal 1 à 2 graden lager in te stellen. Dit levert het meeste comfort op en kost minder energie om de woning weer op te warmen.

"Waaraan moet de dekvloer, bij vloerverwarming voldoen?"


De vloer moet droog, voldoende vlak en sterk zijn. Als de vloer niet sterk genoeg is komt gelijmd parket los te liggen. Voor het leggen van het parket moet bij een nieuwe vloer de vloerverwarming mimimaal twee weken in bedrijf zijn om de vloer voldoende te drogen.

"Wat is het opstookprotocol na het plaatsen van de parketvloer?"


Tijdens het plaatsen van de vloer dient de afwerkvloer tussen de 15° C tot 18° C te zijn (de temperatuur van het water is dan circa 20 graden). Deze temperatuur vervolgens 5 dagen na het leggen aanhouden, waarna een start kan worden gemaakt met het langzaam opvoeren van de temperatuur (1° C à  2° C per dag) tot u de gewenste of maximaal toelaatbare instroomtemperatuur van het water van 45 ° C heeft bereikt. Is het stookseizoen voorbij, dan kunt u de temperatuur weer zeer geleidelijk afbouwen.

"Welke soorten parket zijn geschikt?"


Zie onderstaande tabel, alle genoemde soorten en overeenkomstige soorten zijn geschikt in combinatie met vloerverwarming. Heeft u andere soorten pakket, die niet vermeld staan, neemt u dan contact met ons op.

Hieronder vindt u een tabel met enige parketmerken en -soorten.  Onder ‘op-/ondertemp.’ kunt u de temperaturen aflezen die aan de bovenzijde en onderzijde van het parket met de in werking zijnde vloerverwarmingsinstallatie worden bereikt. Deze temperaturen zijn, in combinatie met de ernaast aangegeven maximale aanvoertemperatuur van het vloerverwarmingwater, in samenspraak met de parketleveranciers bepaald om de garantie op het parket te kunnen waarborgen. Voor niet in de tabel genoemde merken of soorten kan uw parketleverancier aan de hand van deze temperaturen bepalen of hij garantie verleent. Onder afgifte treft u de te realiseren verwarmingscapaciteit aan per m² en de daarvoor benodigde onderlinge afstand van de vloerverwarmingleidingen. Deze capaciteit geldt bij een ruimtetemperatuur van 20°C en de aangegeven maximale aanvoerwatertemperatuur. Aan de hand hiervan kan berekend worden of hiermee voldoende capaciteit uit de vloerverwarming geleverd kan worden voor verwarming van de ruimte of dat er nog aanvullende verwarming moet worden bijgeplaatst.  Indien een extra onderlaag wordt toegepast dan moet de warmteweerstand van het betreffende parket vermeerderd worden met de weerstand van deze laag. U zal begrijpen dat dit een negatieve invloed heeft op de warmteafgifte.

Volg altijd de voorschriften van de parketleverancier / -fabrikant op!!!


Fabrikant/ leverancier Soort parket /Legmethode Dikte parket (mm) Rc(m².K/W) exclusief eventuele folie of vilt Op-/onder temp.(°C) Aanvoer- temp. (°C) Afgifte (W/m²) /h.o.h afstand (mm)
Bruynzeel Montablocks 8 0,04 27 / 30 40 84 / 150
  Monta Parket 10 0,065 27 / 30 40 84 / 150
  Monta Parket 13 0,10 24,5 / 30 40 55 / 150
  Tapis 6 mm op mozaïk 8 mm 14 0,113 25 / 30 40 62 / 150
  Systeem Parket (zwevend) 15 0,10 24,5 / 30 40 55 / 150
Parket-meester Mozaïek/ vast/ Castel blocks 8 0,04 30 / 35 45 110 / 150
  Massief/vast 1-2 lg 14 0,08 27,5 / 35 45 92 / 150
  Massief/vast 1-2 lg 17 0,1 27 / 35 45 82 / 150
  Massief 22 0,105 24,5 / 30 40 52 / 150
  Lamel/zwevend 15 0,14 24 / 30 40 46 / 150
Forbo Artofloor/zwevend 9 0,06 28 / 34 50 96 / 200
Kieskurk Wicanders/zwevend 9 0,11 24,5 / 30 40 55 / 150
  Wicanders/vast 3.2 0,04 28 / 31 40 96 / 150
Iso Parquet Stroken/vast 8 0,10 25,5/32 40 67/150
Rowi AppartementsparketLamel/zwevend 12,5 0.09incl. vilt 25/28 40 62/150
Diverse Laminaat/zwevend   0,09 incl. onderlaag 26 / 29 40 72 / 150
MJD Aubrey/vast 20 0,12 30/35 50 117/200
INPA DuoPlank/vast 20,5 0,12 30/35 50 117/200
ParketGroep Nederland Lamel verlijmd 15 0,1 32/28 40 96/150
  Mozaiek verlijmd 8 0,04 32/28 40 96/150
  Tapis op mozaiek 6 0,08 32/28 40 96/150
  Bourgogne op mozaiek 9 0,1 32/28 40 96/150
  Semi-tapis 12-14 0,1 32/28 40 96/150
  In between 20 0,11 32/28 40 96/150
  Fineerparket op aluheat 8 0,09 32/28 40 96/150
  Laminaat op aluheat 8 0,07 32/28 40 96/150
CombiWood Samengesteld vast 7/12 19 0,117 33/26 45 66/150
  Samengesteld vast 8,5/12  20,5 0,125 33/25 45 55/150"Welke soorten parket zijn helemaal niet geschikt?"


Parket van zacht hout, zoals vuren, berken e.d. Hoe langer de planken hoe meer kans op vervorming.

"Zijn alle in de tabel genoemde soorten even geschikt?"


Nee, hoe kleiner de warmteweerstand (Rc waarde) hoe beter. De warmte van de vloerverwarming wordt dan beter doorgegeven. Wij houden standaard bij warmteopbrengst-berekeningen voor vloerverwarming in combinatie met parket een Rc van 0,07 m².K/W aan bij een aanvoertemperatuur van 50°C.

Van Duin Bureau voor Warmtetechniek | info@vanduin-cv.nl